Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

 

Villkor

För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera dina personuppgifter.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse.

Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat.

Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare eller delas utanför Svenska kyrkan och för verksamheten nödvändiga samarbetspartner, t.ex. lägergårdar, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Lidköpings församling, Norra kyrkogatan 7, 531 32 Lidköping.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på lidkoping.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0510-684 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.